Nowości w bibliotece szkolnej

Written by Ewa Smólska

        W tym roku szkolnym Biblioteka Szkolna Pobożniaka wzbogaciła się o 168 książek, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Zakupione książki nie są przypadkowym wyborem, zostały wybrane po szerokich konsultacjach z nauczycielami II Liceum Ogólnokształcącego oraz z Bibliotekami: Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Książnicy Pomorskiej, a także z Instytutem Pamięci Narodowej. Celem zakupów było doposażenie zbiorów naszej szkolnej biblioteki o wartościowe pozycje literackie i popularnonaukowe obejmujące aktualny stan wiedzy, opracowane przez wybitnych naukowców, wydane przez szlachetne, liczące się wydawnictwa. W przypadku książek z literatury i o literaturze kryterium  wyboru była wybitność dzieła, tłumaczenia i edycji.

Czekają na Was:

         Książki historyczne, syntezy okresów i opracowania szczegółowe: A. Chwalba, Historia powszechna wiek XIX, J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna wiek XX, T. Jurek, Historia Polski do 1572, U. Augustyniak, Historia Polski  1572-1795, J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989 ; biografie: M. Fieldorf, L. Zachuta, Generał August Emil Fieldorf, Sł. Cenckiewicz, A. Chmielecki, Anna Walentynowicz, J. Kierszaka, Generał Broni Władysław Anders, J. Mysiakowskiej-Muszyńskiej, Roman Dmowski ; syntezy: F. Furet, E. Nolte, Wroga bliskość – komunizm i faszyzm, Regionalny wymiar Solidarności 1980-1981, Ruch oporu Armii Krajowej ; Papierem w system – prasa drugoobiegowa w PRL , T. Stańczyk, Sł. Koper, Ostatnie lata polskich kresów, G. Rąkowski, Kresowe rezydencje i wiele innych opracowań faktograficznych dotyczących historii Polski i świata w XX wieku.

         Książki o zdrowiu: J. Mizera, K. Mizera, Dietetyka sportowa, Kompendium wiedzy o żywieniu i zdrowiu, Zbiory zadań i pytań z Olimpiady o zdrowiu i żywieniu.

         Książki o mózgu: C. Pittman, E. M. Karle, Zalękniony mózg, S.-J. Blakemore, Sekretne życie mózgu nastolatka, D. Winn, Manipulowanie umysłem, S. Anastasiadou, Ch. Beckendorf, Fascynujący mózg, J. K. Foster, Pamięć.

        Literatura piękna oraz książki z historii i teorii literatury: A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, A. Żychliński, Zwrot przez współczesną, J. Tomkowski, Pan Tadeusz poemat metafizyczny, Arystofanes, Chmury ; poezja Wydanictwa Ossolineum: J. Iwaszkiewicz, Wybór poezji, T. Różewicz, Wybór poezji, Żagary – antologia poezji, W. Shakespeare, Hamlet, Romeo i Julia, Makbet w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, F. Dostojewski, Bracia Karamazow Wydawnictwa Ossolineum.

            Książki o przedsiębiorczości i finansach: B. Tracy, Negocjowanie, J. Tuczko, Zrozumiec finanse, Sztuka prezentacji – teoria i praktyka, Prawo gospodarcze i handlowe, G. Gierszewska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

            Książki do nauki języka niemieckiego i angielskiego, książki w języku angielskim : Mc Carten, Darkest hour, E. Bronte, Wuthering Heights.

            Akademickie podręczniki do nauki chemii: M. Cieślak-Golonka, Chemia koordynacyjna w zastosowaniach, G.J. Sackheim, Wprowadzenie do chemii w zadaniach dla studentów nauk przyrodniczych, T.W.G. Solomons, Chemia organiczna ; podręcznik z matematyki dla olimpijczyków: B. Bogdańska, A. Neugebauer, Kombinatoryka – matematyka olimpijska.

       Eseje filozoficzno -społeczno- historyczne: K. Potaczała, To nie jest miejsce do życia, B. Wildstein, Bunt i afirmacja – esej o naszych czasach, B. Wildstein, O kulturze i rewolucji.

Książki dla Was wybierała i opracowywała p. Ewa Smólska.