Czytelnia

Written by Joanna Nicka

Czytelnia szkolna to miejsce przyjazne uczniowi. Tu każdy uczeń znajdzie informacje potrzebne mu do nauki (czy to książki, czy artykuły z czasopism popularno-naukowych, czy publikacji naukowych). Umożliwia to bogata kartoteka zagadnieniowa, duży wybór czasopism oraz dostęp do cyfrowych źródeł wiedzy, takich jak repozytoria instytutów naukowych (m.in. Academica).

Czytelnia szkolna to dwa duże pomieszczenia, dzięki czemu pobyt w czytelni stanowi przyjemność - nikt nie "wchodzi sobie na głowę". W pierwszym pomieszczeniu znajdują się: stanowisko komputerowe z możliwością wydrukowania (skopiowania) potrzebnych materiałów, kartoteki zagadnieniowe, bogaty zbiór czasopism. Drugie pomieszczenie to tzw. "strefa ciszy", w której znajduje się  księgozbiór podręczny oraz kącik do relaksu/wyciszenia się, chętnie odwiedzany przez uczniów (ufundowany przez radę Rodziców).

Czytelnia, w ramach propagowania czytelnictwa, tworzy różne projekty, organizuje wystawy, gazetki tematyczne oraz redaguje biblioteczną gazetkę "Bibliozetkę" .

W naszej czytelni każdy uczeń czuje się DOBRZE!

 

Czytelnia jest otwarta codziennie w godz. 9.00 - 15.00REGULAMIN CZYTELNI

 

 1.  Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 2. Każdy korzystający z czytelni winien wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Ze zbiorów czytelni można korzystać wyłącznie na miejscu. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może zezwolić na wypożyczenie do domu.
 4. Książki samodzielnie wybrane przez Czytelnika z księgozbioru podręcznego, należy okazać nauczycielowi.
 5. Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism można zamówić u nauczyciela.
 6. W czytelni można skorzystać z komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego, do których obowiązuje osobny regulamin.
 7. Użytkowników czytelni obowiązuje zakaz rozmów telefonicznych oraz głośnego korzystania ze smartfonów w sposób zakłócający ciszę.
 8. W czytelni udostępniona jest dla czytelników „Strefa ciszy”.
 9. Nie wolno wnosić do czytelni okryć wierzchnich, należy je zostawić w szatni.
 10. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie udostępnionych im materiałów oraz wyposażenia biblioteki.
 11. W czytelni obowiązuje cisza.