Czytelnia

Written by Joanna Nicka

Czytelnia szkolna to miejsce przyjazne uczniowi. Tu każdy uczeń znajdzie informacje potrzebne mu do nauki (czy to książki, czy artykuły z czasopism popularno-naukowych, czy publikacji naukowych). Umożliwia to bogata kartoteka zagadnieniowa, duży wybór czasopism oraz dostęp do cyfrowych źródeł wiedzy, takich jak repozytoria instytutów naukowych (m.in. Academica).

Czytelnia szkolna to dwa duże pomieszczenia, dzięki czemu pobyt w czytelni stanowi przyjemność - nikt nie "wchodzi sobie na głowę". W pierwszym pomieszczeniu znajdują się: stanowisko komputerowe z możliwością wydrukowania (skopiowania) potrzebnych materiałów, kartoteki zagadnieniowe, bogaty zbiór czasopism. Drugie pomieszczenie to tzw. "strefa ciszy", w której znajduje się  księgozbiór podręczny oraz kącik do relaksu/wyciszenia się, chętnie odwiedzany przez uczniów (ufundowany przez radę Rodziców).

Czytelnia, w ramach propagowania czytelnictwa, tworzy różne projekty, organizuje wystawy, gazetki tematyczne oraz redaguje biblioteczną gazetkę "Bibliozetkę" .

W naszej czytelni każdy uczeń czuje się DOBRZE!

 

Czytelnia jest otwarta codziennie w godz. 9.00 - 15.00REGULAMIN CZYTELNI

 

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
  2. Każdy korzystający z czytelni winien wpisać się do zeszytu odwiedzin, a korzystający z komputera – do „zeszytu komputerowego”.
  3. Każdą chęć skorzystania z drukarki należy zgłosić nauczycielowi.
  4. Należy niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego.
  5. Nie wolno wynosić z czytelni czasopism ani książek. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może zezwolić na wypożyczenie do domu.
  6. Czasopisma po przeczytaniu należy odłożyć na miejsce.
  7. Nie wolno wnosić do czytelni okryć wierzchnich. Kurtki i płaszcze zostawiamy w szatni.
  8. W czytelni obowiązuje cisza.