Polonistyka

Written by admin

 

 

Polonistyka - wydania tematyczne tego dwumiesięcznika skierowane są do nauczycieli polonistów (i nie tylko), którzy dążą do poszerzania zakresu kompetencji w obszarach: językowym, literackim, metodycznym i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę z uczniem oraz realizację podstawy programowej. 

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

Written by admin

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej - czasopismo ma charakter dydaktyczny. Każdy numer redagowany jest pod kierunkiem nauczycieli akademickich lub doradców metodycznych i recenzowany przez specjalistów z danego obszaru tematycznego. W każdym numerze znajdują się gotowe materiały metodyczne i pomoce:

- scenariusze lekcji z fragmentami lektur, zbiorami zadań i ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacje, nowatorskie pomysły na kształcenie umiejętności pisania i mówienia, cykle lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

- karty pracy, testy, sprawdziany, teksty przewodnie, autorskie narzędzia metodyczne, materiały przygotowujące do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych oraz wiele innych.

Focus Historia

Written by admin

Focus Historia 2/21

 

 

Focus Historia - Miesięcznik popularnonaukowy w całości poświęcony historii Polski i świata. W przystępny i barwny sposób przybliża najciekawsze dzieje. Prezentuje historię przez pryzmat nieznanych bądź kontrowersyjnych wersji wydarzeń. W środku znajdziemy monografie ważnych postaci, sekcję poświęconą tematyce kryminalnej oraz informacje o dokonaniach archeologów i rekonstruktorów obiektów historycznych.

Geografia w Szkole

Written by admin

 

 

 Geografia w Szkole -  czasopismo zamieszcza informacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk geograficznych, wiadomości o wydarzeniach politycznych, gospodarczych, społecznych - z Polski i ze świata, informacje o zjawiskach fizyczno-geograficznych. Do tego artykuły poświęcone nowoczesnym metodom nauczania geografii i przyrody, propozycje aktywnych form pracy z uczniami, scenariusze lekcji prowadzonych w klasie i w terenie, opracowania dotyczące olimpiady geograficznej i nautologicznej, doświadczenia nowatorskich nauczycieli i metodyków, opisy prowadzonych przez nich programów badawczych oraz dydaktycznych.

Kino

Written by admin

 

 

Kino - polski miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej; wydawany od 1966 w Warszawie. W piśmie publikowane są eseje i analizy z dziedziny filmoznawstwa, recenzje filmów z bieżącego repertuaru kin, VOD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, bieżące informacje o imprezach oraz konkursach i nagrodach filmowych. Z pismem związana jest Nagroda im. Bolesława Michałka, przyznawana dla najlepszej książki filmowej roku oraz Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego, wznowiona w 2005, przyznawana młodym aktorom wyróżniającym się wybitną indywidualnością.