Nasz księgozbiór

Written by Ewa Smólska

       Inwentarz Biblioteki Pobożniaka to ok. 43 tysiące książek. Gromadzony jest od 1946 roku i stanowi jeden z najbogatszych szkolnych zasobów w Szczecinie. W latach 40. i 50. składał się głównie z książek podarowanych przez osoby prywatne, ale przede wszystkim z darów Polonii Amerykańskiej, która otworzyła specjalny korytarz wydawniczy z klasyką literatury polskiej, przeznaczoną dla szkół odradzającego się państwa. W 1949 r. działał na terenie szkoły sklepik dożywiający młodzież, ale również słynący z akcji zbiórek pieniążków na lektury dla biblioteki szkolnej. Od początku istnienia księgozbiór był wzorowo opracowywany. Już w latach 40. W sprawozdaniach inspektorów szkolnych uznany został za najlepszy i najlepiej skatalogowany księgozbiór. To głównie zasługa pani Marii Białołus polonistki, bibliotekarki szkolnej, żony pierwszego dyrektora Pobożniaka Franciszka Białousa. Przez ponad 70 lat gromadzone są najlepsze książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, a także beletrystyka, która odzwierciedla mody literackie poszczególnych dekad, bestsellery światowe, klasykę i dzieła noblistów. W 1973 r. nasz księgozbiór uznany został za najnowocześniejszy , a biblioteka nagrodzona. Ponadto Biblioteka Pobożniaka posiada zbiór zabytkowych książek z przełomu XIX i XX wieku. To pozycje niezwykle cenne wydane w języku polskim, francuskim i niemieckim. Będą one prezentowane w przygotowanym przez Ewę Smólską cyklu „Skarby Biblioteki Pobożniaka”. Pierwsza część dotyczy najstarszej książki „ Słownika polsko-łacińskiego” w opracowaniu ks. Andrzeja Bielikowicza z 1864 r.(prezentacja)

Należy wspomnieć, że w początkach działalności naszej biblioteki tysiące książek po przedwojennym gimnazjum niemieckim zostało przekazanych Książnicy Pomorskiej, zasilając ją w cenne zbory bibliofilskie, będące wynikiem pasji nauczycieli Gimnazjum Mariackiego ( starodruki, nuty).

Oprac. Ewa smólska w oparciu o Dokumenty KOSS 1946/50, z Państwowego Archiwum w Szczecinie, rozmowy z bibliotekarkami Pobożniaka, panią Danutą Kuberką-Marecką, absolwentem”51 Jędrzejem Miłowskim.