Planszówki w czytelni. Konkurs!

Written by admin

W ramach projektu "Planszówki w bibliotece szkolnej" do czytelni zostały zakupione gry dla uczniów: Dixit, Wirus, Kruki, Sen, Szachy , Monopoly, Rummikub, Tajniacy, Kolejka, Tajemnicze podziemia (większość wybrana przez uczniów). Gry zostały zakupione przez Radę Rodziców i można z nich korzystać w godzinach pracy czytelni.


W ramach tegoż projektu  p. Joanna Nicka ogłasza konkurs na projekt gry planszowej do czytelni szkolnej. Gra ma nawiązywać do literatury lub do biblioteki szkolnej. Prace można wykonywać samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych. Zwycięska gra będzie dostępna dla wszystkich  w czytelni. Termin składania projektów -  16 lutego 2024r.  Zgłoszenia na konkurs oraz szczegółowe informacje (jak również przykład takiej gry) na plakatach - po zeskanowaniu kodu lub u p. Joanny Nickiej w czytelni.

 

Regulamin konkursu:

Przedmiot i cele konkursu:

  1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji i projektu gry planszowej nawiązującej do literatury lub biblioteki.
    2. Autorami projektu może być jedna lub dwie osoby.
    3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do wspólnej aktywności, nie tylko indywidualnie, ale też jako grupa i zespół,
    do wzajemnej interakcji, rozmów, wymiany poglądów, strategii, dyskusji na tematy związane z grami, literaturą i nie tylko

Forma dostarczonej pracy:

  1. Projekt gry może być wykonany dowolną techniką, najlepiej w formacie A3, lub cyfrowo za
     pomocą dowolnego programu graficznego.
     2. Gra musi zawierać ciekawą fabułę   
     nawiązującą do postaci literackiej, treści książki lub biblioteki (przykładowe gry można
     obejrzeć  w czytelni)
     3. Do pracy konkursowej musi być dołączona instrukcja przygotowana na oddzielnej kartce  formatu A4.
 

Kryteria oceny prac konkursowych:

- walory artystyczne,
- zgodność tematu,
- oryginalność i pomysłowość, - przejrzystość zasad gry,
- estetyka pracy wykonania.

 Dla zwycięzców przewidziane nagrody!

 

Prawa autorskie

  1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie gry planszowe wykonane
   samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy ponoszą pełną
   odpowiedzialność, związaną z użyciem przygotowanych i przesłanych prac konkursowych, a
   w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
  1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
   regulaminu oraz wyrażaniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
    o ochronie danych osobowych.

 

ZAPRASZAM!!!