„Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” – wystawa w bibliotece szkolnej

Written by Ewa Smólska

W związku z przypadającą 19 kwietnia 81 rocznicą wybuchu Powstania w Gettcie Warszawskim pani Ewa Smólska włączyła Bibliotekę Pobożniaka do „Akcji Żonkile” organizowanej przez Muzeum Polin, w której wezmą udział uczniowie kasy 1d, 2c, 2d i 2e z opiekunami: panią Anetą Radzik i panią Edytą Ostapkowicz.  Uczniowie przygotują papierowe żonkile, które będą wszystkim rozdawać  w rocznicę zrywu. Wydarzeniem towarzyszącym jest wystawa „Polacy Ratujący Żydów w Czasie II Wojny Światowej”.

Wystawę przygotowali pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona została pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich uratowanych przez Polaków.

Wykorzystane w ekspozycji fotografie pochodzą m.in. z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum w Przeworsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz ze zbiorów prywatnych.

Autorzy: dr hab. Elżbieta Rączy, Jakub Izdebski​
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz 
Opracowanie graficzne wystawy: Karol Czechowicz
Recenzja: dr Aleksandra Namysło, dr hab. Filip Musiał

Cyt. [za] https://www.belzec.eu/pl/news/polacy_ratujacy_zydow_w_czasie_ii_wojny_swiatowej____wystawa_ipn_prezentowana_w/1585