Wystawa poświęcona Edwardowi Stachurze

Written by Ewa Smólska

W bibliotece szkolnej dostępna jest wystawa „Gdziekolwiek jesteś… -  Edward Stachura – 18 sierpnia 1937-24 lipca 1979”, poświęcona poecie, pisarzowi, który wywarł ogromny wpływ na młode pokolenie lat 70. i 80. Teksty jego wierszy i piosenek obecne były na wszystkich domówkach , ogniskach, festiwalach piosenki poetyckiej i festiwalach studenckich.

Edward Stachura  rozpoczął nurt poezji czynnej, która kazała nieustannie szukać „czegoś” i „kogoś”. Poeta, mówił Stachura,  jest zawsze w drodze, wierny sobie, ale przez ten wybór osamotniony. Poezja, twierdził, jest wszystkim, wszystko jest poezją.

Wystawie towarzyszą umieszczone na korytarzach szkolnych skrzynki i walizka z wierszami poety do pobrana.

Zaprasza Ewa Smólska

 

Prace

 • Dużo ognia (tom poetycki, 1963)
 • Przystępuję do ciebie (poemat, 1968)
 • Po ogrodzie niech hula szarańcza (poemat, 1968)
 • Piosenki, 1973
 • Piosenki, 1974
 • Kropka nad ypsylonem, 1975
 • Wszystko jest poezja, 1975
 • Piosenki i wiersze, dokument życia społecznego, Kłodzko, 1976    

 • Missa pagana, 1978
 • Fabula rasa (proza, 1979)
 • Dużo ognia i tak dalej, 1978
 • Oto (proza, 1979)
 • Poezje wybrane, oprac. K. Rutkowski, 1980
 • Wiersze wybrane, 1982
 • Wybór wierszy, wybór i wstęp Z. Fedecki, 1982
 • Taki wieczór choć rano, wybrali i wstępem opatrzyli J. Koperski, J. Żernicki (wiersze 1987)
 • Miłość jest wszystko, 1994
 • Dolina obiecana, wybór tekstów i nota A. Bień, 1995
 • Listy do pisarzy, oprac. D. Pachocki, Iskry 2006
 • Listy do Danuty Pawłowskiej, oprac. D. Pachocki, 2007
 • Dzienniki. Zeszyty podróżne 1, oprac. Dariusz Pachocki, Iskry 2010
 • Dzienniki. Zeszyty podróżne 2, oprac. Dariusz Pachocki, Iskry 2011
 • Taśmy Stachury, oprac. D. Pachocki, Lublin 2018.

Opowiadania

 • Jeden dzień, 1962
 • Falując na wietrze, 1966
 • Opowiadania, 1977 

 • Się, 1977
 • Moje wielkie świętowanie, oprac. D. Pachocki (2007)

Powieści

Felietony, szkice, wyznania

Listy

 • Listy do pisarzy, oprac. D. Pachocki, 2006
 • Listy do Danuty Pawłowskiej, oprac. D. Pachocki, 2007

Pośmiertnie

 • Poezje wybrane, 1980

 • Poezja i proza, 1982
 • Postscriptum, 1990

Wykaz dzieł Cyt. [za] https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Stachura